Printannonsering Begärd textsida Prismodell 1

Annonsen placeras på den begärda placeringen.

Exempel på begärd placering är sid 3, sid 5, Ekonomi och Familjesidan.