FÄRDIGT MATERIAL 

Toppscroll & Midscroll
Se separat spec hos Adnami
Att tänka på vid produktion av Topscroll & Midscroll:
Observera att det är olika dimensioner beroende på om det är bild, video eller HTML som ska produceras. Se rubriken Asset Specs under respektive format på https://www.adnami.io/specs för aktuella dimensioner.

Viktigt! Tänk också på att placera ditt huvudbudskap inom safe zone för att inte riskera att viktigt innehåll faller bort. Kontrollera safe zone via rubriken CTA Safe Zone Testhttps://www.adnami.io/specs.

Programmatisk Display
Se separat spec hos BidTheatre

Statiska bilder 
Annonser som produceras som statiska bilder ska levereras i filformaten JPG eller PNG med en filstorlek som överensstämmer med det aktuella formatets maxvikt och dimensioner. Se resp. produkt här i Ocast för spec kring maxvikt och dimensioner.

Helsidor
Det är viktigt att tänka på att botten kan kapas beroende på besökarens skärmratio. Därför ska inga logotyper, texter eller annan viktig information ligga i de nedersta delarna av annonsen. Därför är det viktigt att tänka på att 50 px från botten på mobil samt 150 px från botten på desktop kan komma att kapas bort.
Upp i högre hörnet kommer en knapp för att stänga annonsen, tänk därför på att även här inte placera viktigt information, 80 px från toppen.

Animerade bilder
Då en enstaka bildfil ska användas för animerat innehåll ska denna levereras i formatet GIF med en filstorlek som överensstämmer med det aktuella formatets maxvikt och dimensioner. Se resp. produkt här i Ocast för spec kring maxvikt och dimensioner. 


Samlingsannonser
För samlingsannonser har vi specifika mått per del i den så kallade snurran.

Bakgrundbild
En samlingsannons ska innehålla en bakgrundsbild som levereras separat. Bakgrundsbilden ska ha samma mått som aktuell annonsposition (980x360, 640x320 och 320x320 ).  Maxvikt 250 kb. Filformat jpg eller png

Headerbild
Samlingsannonserna kan innehålla en headerbild, detta är valfritt. Headerbilden ligger fast i vänstra hörnet och bredden är valfri, maxhöjd 80 pixlar. Vi rekommenderar omkring 250x65 pixlar. Tänk på att den ska fungera över alla tre storlekar och att den blir en aning mindre i mobil och modul. Maxvikt 250 kb. Filformat jpg eller png.

Annonsbilder
Annonsbilderna ska vara i storleken 540x670 pixlar vilket är ungefär dubbelt så stora som de är i samlingsannonsen, därför måste allt öka i storlek, inklusive text. Maxvikt 250 kb. per annonsbild. Filformat jpg eller png.

HTML5-annonser
Nedan följer instruktioner för produktion av HTML5-baserade annonser som ska användas för annonsering på våra siter. Material som inte lever upp till nedanstående specifikation kommer dessvärre inte godkännas. Vår adserver (GAM) hantererar HTML5-annonser producerade enligt Googles riktlinjer. 

Annonsen kommer att levereras i en iframe som använder sig av postMessage() för att kommunicera med siten. Detta innebär i korthet att den levererade annonsen endast existerar inom sin iframe och har inte tillgång till någon information utanför.
 

 • Materialet ska levereras packat i en ZIP-fil. 
 • Filstorleken för annonsen mäts i webbläsaren och inkluderar externa referenser så som externa script, typsnitt, mätverktyg och bilder. 
 • Den iframe som annonsen visas i kommer att ha formatets dimensioner. Se därför till att fylla 100% av utrymmet. 
 • Materialet får på inget sätt försöka bryta sig ur sin iframe. 
 • Alla referenser till resurser i materialet ska använda relativa sökvägar. 
 • Alla referenser till externa resurser ska vara absoluta och endast anropas över SSL. 
 • Annonsen får inte ta för lång tid (>1s) innan den är synlig. 
 • Undvik överdriven DOM-manipulering med JavaScript. 
 • Video större än 150kb får endast laddas in efter användarinteraktion. 
 • Video under 150kb får autostarta, dock utan ljud. Ljud kan startas vid användarinteraktion. 
 • Material inladdat efter användarinteraktion räknas inte till annonsens totalvikt. 
 • Filstrukturen ska vara platt, inga undermappar. 
 • Materialet ska endast innehålla en HTML-fil. 
 • JavaScript i materialet ska stödjas av samtliga moderna webbläsare. (IE11+) 
 • Ingenting får loggas i webbläsar-konsolen. 
 • Det får inte gå att scrolla i annonsen, då detta förhindrar scroll på site (scrolljacking)